JÄRJESTELMÄT

Suojattavan kohteen tasoluokituksesta riippuen, tarjoamme aina parasta mahdollista vaihtoehtoa. Käyttöömme on valikoitunut kokemuksen myötä eri kokoluokkien parhaimmisto. Nykypäivän rikosilmoitus järjestelmät ovat parhaimmillaan monivalvontakeskuksia, joihan yhdistyy niin palo-, murto- kuin kiinteistö-hälytyksetkin. Hälytyksensiirtolaitteina käytämme IP/GPRS-tiedonsiirtolaitteita jotka tarjoavat kustannustehokkaan siirtotien.

Tehokasta valvontaa 24/7. IP-kameroiden valtakausi on käynnistynyt kovaa vauhtia ja tekniikka kehittynyt. Videovalvontajärjestelmät alkavat olla kiinteistöjen vakiojärjestelmiä muiden ohella. Nykyiset tallentimet ja tallennusohjelmistot tarjoavat monipuolisia ominaisuuksia kuten videoanalyysi ja rekisterikilpitunnistus. Kuvan tuottamaa informaatiota käytetään siis yhä enemmän ja hyödynnetään eri tarkoituksiin, näin saadaan paras mahdollinen hyöty.

Kun pelkkä mekaaninen lukitus ja avainhallinta ei riitä, vaihtoehtona on kulunvalvontajärjestelmä. Sähköiseen lukitukseen siirtyminen tuo tullessaan joustavuutta kiinteistön lukitukseen. Samalla varmistetaan poistumistieturvallisuus. Mekaanisen avaimen sijaan käytetään etäkorttia jonka kulkuoikeuksia voidaan joustavasti hallita, muuttaa, lisätä tai poistaa. Tunnisteen kadotessa se on helposti poistettavissa käytöstä, heikentämättä avainturvallisuutta.

Verkkoratkaisut ovat yleistyneet nopeasti ja myös kiinteistöautomatiikkaa ja turvatekniikkaa siirretään yhä enemmän verkkoon. Näitä järjestelmiä kytkettäessä verkkoon unohtuu helposti turvallinen tapa ja suojaamaton yhteys. TX2 Turvaverkko on turvallinen tapa liittää järjestelmät verkkoon ja mahdollistaa suojatun etäyhteyden järjestelmien hallintaan. Laitealustoina toimivat kotimaiset suojatut etäyhteyspäätteet joilla luodaan salattu etäyhteysverkko.

Muut järjestelmät: Henkilöturva, Palvelutalo, Ovipuhelin, Palovaroitin, Ilmoituksensiirto

Call Now Button